Mây thẻ: Rm 4: 20-25

lời chúa

Lời Chúa ngày 21/10/2019 – Thứ Hai Tuần 29 TN

LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Suy niệm loan báo Tin Mừng (21.10.2019 – Thứ Hai Tuần 29 TN, Thánh Mátthêu) (Trích 31 bài giảng của uỷ ban loan báo Tin Mừng trong tháng truyền giáo ngoại thường...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày