Mây thẻ: Phỏng vấn Đức Thánh cha

Cử chỉ tuyệt vời của ĐTC trong ngày lễ bổn mạng

Phỏng vấn Đức Thánh cha về các vấn đề tại Vatican

 Đức Thánh cha Phanxicô thông báo sắp ban hành các biện pháp mới tại Vatican để chống nạn tham nhũng, đồng thời ngài cũng nhìn nhận rằng đây là một vấn đề đã có...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày