Mây thẻ: phó tế vĩnh viễn

Các phó tế vĩnh viễn có vai trò quan trọng trong đời sống Giáo hội Hoa Kỳ

Các phó tế vĩnh viễn có vai trò quan trọng trong đời sống Giáo...

CÁC PHÓ TẾ VĨNH VIỄN CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI HOA KỲ Theo kết quả nghiên cứu hàng năm được Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng trong hoạt động Tông...
Truyền Chức Phó Tế Vĩnh Viễn Đầu Tiên tại Brazil

Truyền Chức Phó Tế Vĩnh Viễn Đầu Tiên tại Brazil

Lần đầu tiên một thổ dân bản địa được thụ phong phó tế vĩnh viễn tại giáo phận Alto Solimoes, ở miền tây Brazil, giáp giới với Colombia và Peru. Biến cố này được...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày