Mây thẻ: Phó Tế Giáo Phận Vinh 2021

Trực tiếp Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Giáo Phận Vinh 8-12-2021video

Trực tiếp Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Giáo Phận Vinh 8-12-2021

Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Giáo Phận Vinh vào lúc 8h00 ngày 8-12-2021 tại nhà Nguyện Tiền Chủng Viện - Toà Giám Mục Xã Đoài

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày