Mây thẻ: Philip Mulryne

cựu cầu thủ đội Manchester United chịu chức linh mục

Philip Mulryne, cựu cầu thủ đội Manchester United chịu chức linh mục

Ngày 8 tháng 7-2017, Philip Mulryne, cựu cầu thủ Ai Len được thụ phong linh mục Dòng Đa Minh. Tổng Giám mục Joseph Augustine Di Noia, người Mỹ, Dòng Đa Minh, thuộc bộ Giáo...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa thứ Hai ngày 25-10-2021

Đứng thẳng được (25.10.2021 – Thứ Hai Tuần 30 Thường niên) Lời Chúa: Lc 13, 10-17 Ngày sabát kia, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội...