Mây thẻ: Phép lành Giáng Sinh 2021

Trực tiếp Phép lành Urbi et Orbi Giáng Sinh 2021video

Đức Thánh Cha ban Phép lành Giáng Sinh 2021

Phép lành Urbi et Orbi Giáng Sinh 2021 Vatican News Tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp, với thuyết minh Tiếng Việt, Phép lành toàn xá Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh Lễ hàng ngàyvideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 20-1-2022

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 20-1-2022 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 2 TN Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông...