Mây thẻ: Phẫu thuật mắt

Thông báo: Phẫu thuật mắt thay Thủy tinh thể miễn phí tháng 5 năm 2020

Thông báo: Phẫu thuật mắt thay Thủy tinh thể miễn phí tháng 5 năm...

Ủy Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas Hà Nội 40 Nhà Chung – Hoàn Kiếm – Hà Nội ĐT: 024. 3938.1617; 038.673.6021 Email: vpcaritashn@gmail.com THÔNG BÁO V/v: Phẫu thuật mắt thay Thủy tinh thể miễn phí Kính thưa :...
Phẫu thuật mắt thay Thủy tinh thể miễn phí

Phẫu thuật mắt thay Thủy tinh thể miễn phí lần 2/2019

THÔNG BÁO V/v: Phẫu thuật mắt thay Thủy tinh thể miễn phí Kính thưa : Quý Cha, quý Ban điều hành Caritas giáo xứ và Anh Chị Em. Vào cuối tháng 04 năm 2019, Văn phòng Ủy Ban...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày