Mây thẻ: Phaolô Ali Khâm

Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Kontum 2019

Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Kontum 2019

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC TẠI GIÁO PHẬN KONTUM : LÀ LINH MỤC CHỨ ĐỪNG LÀM LINH MỤC “Các con hãy là linh mục chứ đừng làm linh mục !” : Đây chính là...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày