More

    Phanxicô X. Nguyễn Hồng Ân

    Thông báo của TGM Giáo phận Vinh về Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục

    GIÁO PHẬN VINH VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An Điện thoại: 0948 051 966 Email: [email protected] ———————————————- Số 2718/TB-TGM Xã Đoài, ngày 2 tháng 11 năm 2018 THÔNG...

    Hot Topics