Mây thẻ: online mass schedule

Trực tiếp Thánh lễ hôm nayvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 31-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 31-8-2021 – Thứ Ba Tuần 22 Thường Niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý thức, tích cực và...
Le truc tuyen thu Haivideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 30-8-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 30-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Hai Tuần 22 Thường Niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý...
Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhậtvideo

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 29-8-2021

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 29-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật Tuần 22 Thường Niên B Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến...
Trực tiếp Thánh Lễ, Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảyvideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 28-8-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 28-8-2021 – Thứ Bảy Tuần 21 Thường Niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý thức, tích cực và...
Trực tiếp Thánh Lễ ngày hôm nayvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 27-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 27-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Tuần 21 Thường Niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý...
Trực tiếp Thánh Lễ hàng ngàyvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 26-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 26-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 21 Thường Niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý...
Trực tiếp Thánh lễ hôm nayvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 24-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 24-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Ba Tuần 21 TN: Thánh Barthôlômêô, Tông đồ Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ...
Le truc tuyen thu Haivideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Hai Tuần 21 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý...
Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhậtvideo

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 22-8-2021

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 22-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 21 Thường Niên B Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ #...
Trực tiếp Thánh Lễ, Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảyvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 21-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 21-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảy Tuần 20 TN: Thánh Pio, Giáo hoàng Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ...
Trực tiếp Thánh Lễ ngày hôm nayvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 20-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 20-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Tuần 20 Thường niên Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ # để thông...
Trung Tâm Đức Mẹ La Vangvideo

Trực tiếp Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại La Vang năm...

Trực tiếp Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 2021 – Thánh Lễ Trực tuyến Chúa Nhật 20 TN Năm B Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày