Mây thẻ: online Mass Now

video

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 12-9-2021

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 12-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật Tuần 24 TN B Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một...
video

Trực tiếp Thánh lễ ngày 11-9-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 11-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảy Tuần 23 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý...
Trực tiếp Thánh Lễ ngày hôm nayvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 10-9-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 10-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Tuần 23 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý...
Trực tiếp Thánh Lễ hàng ngàyvideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 9-9-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 9-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 23 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý...
Trực tiếp Thánh lễ Thứ Tư – Thánh lễ trực tuyến thứ Tư hằng Tuầnvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 8-9-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 8-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Tư: Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một...
Trực tiếp Thánh lễ hôm nayvideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 7-9-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 7-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Ba Tuần 23 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý...
Le truc tuyen thu Haivideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 6-9-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 6-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Hai Tuần 23 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý...
video

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 5-9-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 5-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật Tuần 23 TN B Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một...
video

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 4-9-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 4-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảy Tuần 22 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý...
Trực tiếp Thánh Lễ ngày hôm nayvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 3-9-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 3-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Tuần 22 TN - Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ...
Trực tiếp Thánh Lễ hàng ngàyvideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 2-9-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 2-9-2021– Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 22 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý thức,...
Trực tiếp Thánh lễ Thứ Tư – Thánh lễ trực tuyến thứ Tư hằng Tuầnvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 1-9-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 1-9-2021 – Thứ Tư Tuần 22 Thường Niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý thức, tích cực và...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày