Mây thẻ: online Mass Live

Trực tiếp Thánh lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 3-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 3-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến thứ Ba Tuần 18 Thường niên Luồng Thánh lễ trực tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ # để thông...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 2-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 2-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến thứ Hai Tuần 18 Thường niên Luồng Thánh lễ trực tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ # để thông...
Trực tiếp Thánh lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 1-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 1-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 18 Thường Niên năm B Luồng Thánh lễ trực tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 31-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 31-7-2021 - Thánh lễ trực tuyến thứ Bảy Tuần 17 TN - Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ...
Trực tiếp Thánh lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 30-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 30-7-2021 – Thánh lễ trực tuyến thứ Sáu Tuần 17 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý...
Hướng dẫn dự Thánh lễ trực tuyến trên mọi thiết bịvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 29-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 29-7-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 17 TN - lễ Thánh Mácta Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến...
Trực tiếp Thánh lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 28-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 28-7-2021 – Thánh lễ trực tuyến thứ Tư Tuần 17 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý...
Trực tiếp Thánh lễ hằng ngàyvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 27-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 27-7-2021 – Thánh lễ trực tuyến thứ Ba tuần 17 Thường niên Luồng Thánh lễ online hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào các khung giờ # để...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày