Mây thẻ: Ở lại trong tình thương

suy niệm lời chúa

Lời Chúa ngày 6.5.2018

Ở lại trong tình thương Lời Chúa: Ga 15, 9-17     Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày