Mây thẻ: Ở lại trong Thầy

suy niệm lời chúa

Chúa Nhật 5 Phục sinh, Năm B 29.4.2018

Ở lại trong Thầy Lời Chúa: Ga 15, 1-8     Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày