Mây thẻ: nữ tu Têrêxa Trần Thị Ánh

nữ tu Têrêxa Trần Thị Ánh

Cáo phó nữ tu Têrêxa Trần Thị Ánh – Hội Dòng Mến Thánh Giá...

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre ĐT: (0275) 387 5146 - (0275) 369 2855 Email: caimonmtg@gmail.com “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. (Lc. 23,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày