Mây thẻ: Nữ tu MARIE CÉLESTINE NGUYỄN THỊ HẢI

Tin buồn công giáo

Cáo Phó: Nữ tu MARIE CÉLESTINE NGUYỄN THỊ HẢI

Trong Niềm Tin Vào Chúa Kitô Phục Sinh, Chị Em Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường Trân trọng kính báo. Nữ tu: MARIE CÉLESTINE NGUYỄN THỊ HẢI Sinh ngày: 27.07.1931 - Tại Mỹ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày