Mây thẻ: Nữ tu Maria Phạm Thị Thu Trang

Phẫu thuật mắt thay Thủy tinh thể miễn phí

Phẫu thuật mắt thay Thủy tinh thể miễn phí lần 2/2019

THÔNG BÁO V/v: Phẫu thuật mắt thay Thủy tinh thể miễn phí Kính thưa : Quý Cha, quý Ban điều hành Caritas giáo xứ và Anh Chị Em. Vào cuối tháng 04 năm 2019, Văn phòng Ủy Ban...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày