Mây thẻ: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thành

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thành

Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thành

“Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con” (Tv 30) † CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử nạn và Phục sinh Hiệp hội Thừa sai Bác ái Giáo phận Vinh và gia đình...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày