Mây thẻ: Nữ tu Maria Luigia Thánh Thể

Nữ tu Maria Luigia Thánh Thể

Giáo hội sắp có thêm 28 chân phước

Hôm qua 11/12, Đức Thánh Cha đã tiếp Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong thánh và đã cho phép Bộ công bố các sặc lệnh liên quan đến 28 tân á...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày