Trang nhà mây thẻ Nữ tu ELISABETH Y HRƠNG

Mây thẻ: Nữ tu ELISABETH Y HRƠNG

Cáo Phó

Cáo phó Nữ tu ELISABETH Y HRƠNG

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum Hội Dòng Ảnh Phép Lạ và gia đình Trân trọng báo tin: Nữ tu ELISABETH Y HRƠNG Sinh ngày 05.6.1936, tại Làng Kon Kơtu,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày