Trang nhà mây thẻ Nữ tu Christine Schenk

Mây thẻ: nữ tu Christine Schenk

Chứng từ của nữ tu Christine Schenk về lòng yêu kính Thánh Tâm Chúa...

... Bà nội phó thác Frank - tên của ông nội, chính bà, và các con của bà, gồm có: Frankie, Paul là cha của chúng tôi, Ruth, Jimmy và Patty cho trái tim...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày