Mây thẻ: Nữ tu Anna Phạm Thị Vỵ

Nữ tu Anna Phạm Thị Vỵ

Cao phó: Nữ tu Anna Phạm Thị Vỵ

CÁO PHÓ TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH Hội dòng Mến Thánh Giá Huế trân trọng báo tin: NỮ TU ANNA PHẠM THỊ VỴ Sinh ngày 11/11/1930 tại Ba Ngoạt, Vĩnh Linh, Quảng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày