Mây thẻ: Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thương

Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thương

Cáo phó Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thương

Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thương Sinh ngày: 15/10/1934 tại Lâm Thủy, Hải Lăng, Quảng Trị Tuỵên hứa: 22/08/1956 Khấn Dòng: 16/07/1974. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 4h00 ngày 21 tháng 2 năm 2020....

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày