Mây thẻ: nữ tu Anna Lê Thị Thỉ

nữ tu Anna Lê Thị Thỉ

Cáo phó nữ tu Anna Lê Thị Thỉ

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre HT 79 Bưu Điện Vĩnh Thành ĐT: (0275) 3 875 146 – (0275) 3 692 855 Email: caimonmtg@gmail.com                                                              “Lạy Cha, con xin phó thác hồn...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày