Mây thẻ: Nữ tu Anna Lê Thị Hương

Nữ tu Anna Phạm Thị Vỵ

Cao phó: Nữ tu Anna Phạm Thị Vỵ

CÁO PHÓ TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH Hội dòng Mến Thánh Giá Huế trân trọng báo tin: NỮ TU ANNA PHẠM THỊ VỴ Sinh ngày 11/11/1930 tại Ba Ngoạt, Vĩnh Linh, Quảng...
Nữ tu Têrêxa Lê Thị Niềm

Cáo phó Nữ tu Têrêxa Lê Thị Niềm

CÁO PHÓ TRONG NIỀN TIN VÀO CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH Hội dòng Mến Thánh Giá Huế trân trọng báo tin: Nữ tu Têrêxa LÊ THỊ NIỀM Sinh ngày: 26/6/1940 tại Trí Bưu, Hải Lăng, Quảng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày