Mây thẻ: Nữ tu Ấn Độ Rani Maria

Rani Maria

Nữ tu Ấn Độ Rani Maria được tuyên phong chân phước

Nữ tu Ấn Độ Rani Maria được tuyên phong chân phước “Chân phước Rani Maria, cầu cho chúng con”, Đức hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Tuyên thánh, đã long trọng xướng lên lời cầu nguyện trên đây;...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày