Mây thẻ: nữ điều dưỡng giáo dân đầu tiên

nữ điều dưỡng giáo dân đầu tiên được phong chân phước

Hanna Chrzanowski, nữ điều dưỡng giáo dân đầu tiên được phong chân phước

Ngày 28/04/2018, tại thành phố Cracovia của Ba lan, Đức Hồng y Angelo Amato, tổng trưởng Bộ phong thánh, đã chủ sự Thánh lễ phong chân phước cho bà Hanna Chrzanowska. Đây là lần đầu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày