Mây thẻ: nói về Thiên Chúa

Chúa Giêsu

Những gợi ý để nói về Thiên Chúa với bạn bè của bạn

Niềm tin là một chọn lựa tự do. Kinh nghiệm về đức tin là một kinh nghiệm dòng chảy tự do nơi mà chúng ta lãnh nhận và trao ban cách tự do. Người...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày