Mây thẻ: Những tu sĩ trên tuyến đầu chống dịch

Những tu sĩ trên tuyến đầu chống dịch

Những tu sĩ trên tuyến đầu chống dịch

Những tu sĩ trên tuyến đầu chống dịch Khi dịch Covid-19 hoành hành ở TP Hồ Chí Minh, nhiều tu sĩ Công giáo đã tình nguyện tham gia ở tuyến đầu chống dịch. Ngày 28/7, Tổng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày