Mây thẻ: Những mảnh vụn

lời chúa

Lời Chúa ngày 11-2-2021 – Thứ Năm Tuần 5 TN

Những mảnh vụn (11.02.2021 – Thứ Năm Tuần 5 TN) Lời Chúa: Mc 7, 24-30 Khi ấy, Ðức Giêsu đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13/2/2020

Những mảnh vụn (13.02.2020 – Thứ Năm Tuần 5 TN) Lời Chúa: Mc 7, 24-30 Khi ấy, Ðức Giêsu đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày