Mây thẻ: Những lưu ý Thánh lễ Hôn Phối trong Năm Phụng vụ

Lễ hôn phối ở nhà thờ

Những lưu ý Thánh lễ Hôn Phối trong Năm Phụng vụ

Theo Sách Nghi Thức Giám Mục (CE) số 63 và sách Nghi Thức Hôn Phối (OCM-1990) các số 34, 54 và 56: 1. Không được cử hành Thánh Lễ Hôn Phối vào những ngày sau-...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày