Mây thẻ: Những kho lớn hơn

lời chúa

Lời Chúa ngày 19-10-2020 – Thứ Hai Tuần 29 Thường niên

Những kho lớn hơn (19.10.2020 – Thứ Hai Tuần 29 Thường niên) Lời Chúa: Lc 12, 13-21 Một hôm, có người trong đám đông nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày