Mây thẻ: nhưng đem gươm giáo

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 16 tháng 7 năm 2018

Thứ Hai tuần 15 Thường niên B (16.7.2018): "Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo" (Mt 10, 34 - 11, 1) Lời Chúa: Mt 10, 34 - 11, 1 Một hôm Đức...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày