More

    Như chiên con

    Lời Chúa ngày 4/10/2018

    Như chiên con (04.10.2018 – Lễ Thánh Phanxicô Assisi) Lời Chúa: Mt 11,25-30 Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các...

    Hot Topics