Mây thẻ: Nhận xét thời đại này

lời chúa

Lời Chúa ngày 25/10/2019 – Thứ Sáu Tuần 29 TN

Nhận xét thời đại này (25.10.2019 – Thứ Sáu Tuần 29 TN) Lời Chúa: Lc 12, 54-59 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày