Mây thẻ: nhà thờ ở Canada

Hai nhà thờ công giáo bị cháy trên đất của những người bản địa ở Canada

Ít nhất 10 nhà thờ ở Canada đã bị đốt sau khi hài cốt...

Từ cuối tháng 5, khi hài cốt của hàng trăm trẻ em người bản địa được tìm thấy trong các trường nội trú cũ của Công giáo ở Canada, cho đến nay, ít nhất...
Hai nhà thờ công giáo bị cháy trên đất của những người bản địa ở Canada

Hai nhà thờ công giáo bị cháy trên đất của những người bản địa

Canada: Hai nhà thờ công giáo bị cháy trên đất của những người bản địa Nhà thờ thánh Thomas More ở Florida bị cháy Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy Nhà thờ Giáo...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày