Mây thẻ: Nhà thờ Kinh lạy Cha

Chúa Nhật 13/9 toàn thế giới lạc quyên giúp Thánh Địa

Chúa Nhật 13/9 toàn thế giới lạc quyên giúp Thánh Địa

Các Ki-tô hữu trên toàn thế giới được mời gọi đóng góp cho cuộc lạc quyên vì Thánh Địa được tổ chức vào Chúa Nhật 13 tháng 9. Cuộc lạc quyên hàng năm là...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày