Mây thẻ: Nhà thờ Đức Bà Paris

Thánh lễ đầu tiên tại Nhà thờ Đức Bà Paris sau trận hỏa hoạn

Thánh lễ đầu tiên tại Nhà thờ Đức Bà Paris sau trận hỏa hoạn

Thông cáo của nhà thờ chính Đức Bà Parischo biết: hai tháng sau trận hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề cho nhà thờ, Thánh lễ đầu tiên sẽ được cử hành trong nhà...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày