Trang nhà mây thẻ Nhà thờ Chính toà Xã Đoài

Mây thẻ: Nhà thờ Chính toà Xã Đoài

Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên cử hành thánh lễ tạ ơn 60 năm linh mục

Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên cử hành thánh lễ tạ ơn 60...

Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên cử hành thánh lễ tạ ơn 60 năm linh mục WGPV -- Vào lúc 5 giờ sáng ngày 14/5/2020, tại nguyện đường Tiền Chủng viện Xã Đoài, Đức...
Nhà thờ chính tòa Xã Đoàivideo

Giáo phận Vinh trực tuyến Thánh Lễ

Giáo phận Vinh trực tuyến Thánh Lễ Thánh Lễ Trực Tuyến: 19h15, Thứ SÁu Tuần Bát Nhật Phục Sinh | Giáo Phận Vinh https://www.youtube.com/watch?v=6iSGZGWKRP4
đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp

TGM Giáo phận Vinh: Thông báo về Thánh lễ kết thúc sứ vụ mục...

TOÀ GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An Điện thoại: 0365 415 615 | 0948 051 966 Email: tgmvinh@gmail.com ____________ Số: 4218/TB-TGM Xã Đoài, ngày 28 tháng 12 năm 2018 xem thêm: Thánh lễ Tạ ơn công...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày