Mây thẻ: Nhà Hưu Dưỡng của TGP Huế

Nghi thức Nhập Quan Cố Linh Mục Phanxicô Xaviê Trần Phương

Nghi thức Nhập Quan Cố Linh Mục Phanxicô Xaviê Trần Phương

Cố Linh Mục Phanxicô Xaviê Trần Phương sinh ngày 30.6.1956 tại Lập Yên, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Ngài chịu chức Linh mục ngày 02.02.1996 tại Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam, đã từng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày