Mây thẻ: Nhà cầu nguyện

lời chúa

Lời Chúa ngày 22/11/2019 – Thứ Sáu Tuần 33 TN

Nhà cầu nguyện (22.11.2019 – Thứ Sáu Tuần 33 TN) Lời Chúa: Lc 19, 45-48 Khi ấy, Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: “Ðã...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày