Trang nhà mây thẻ Nguyễn Bá Trang PDF

Mây thẻ: Nguyễn Bá Trang PDF

Lên đường cùng Đức Ki-tô

Rộn rã đôi chân ta lên đường theo Đức Ki-tô. Vạn dặm xa xăm không ngại ngần vượt qua gian khó. Mở rộng đôi tay dâng đầy. Lời Ngài ru say bao ngày. Ra đi ra đi gieo...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp lễ Chúa Nhật 25-10-2020

Trực tiếp lễ Chúa Nhật 25-10-2020: Thánh lễ Chúa Nhật XXX TN A lúc 20g00, 25/10/2020 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp -...