Trang nhà mây thẻ Người thu thuế Mátthêu

Mây thẻ: người thu thuế Mátthêu

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 6 tháng 7 năm 2018

Kêu gọi người thu thuế Mátthêu. "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ". Lời Chúa: Mt 9, 9-13 Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày