Trang nhà mây thẻ Người dọn đường

Mây thẻ: Người dọn đường

lời chúa

Lời Chúa ngày 6-12-2020 – Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Vọng

Người dọn đường (06.12.2020 – Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Vọng, năm B) Lời Chúa: Mc 1, 1-8 Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa khởi đầu như sau: Chiếu theo lời đã chép trong sách...

Tin/ bài mới đăng

Đức Thánh Cha bị đau thần kinh tọa

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự...

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự các nghi lễ Đức Thánh Cha Phanxicô đã buộc phải hủy ba sự kiện...

Top Video

Xem nhiều trong ngày