Mây thẻ: Người dọn đường

lời chúa

Lời Chúa ngày 6-12-2020 – Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Vọng

Người dọn đường (06.12.2020 – Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Vọng, năm B) Lời Chúa: Mc 1, 1-8 Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa khởi đầu như sau: Chiếu theo lời đã chép trong sách...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày