Mây thẻ: ngưng chiến tại Congo

Tự sắc về việc hiến dâng mạng sống cho tha nhân vì lòng bác ái

Đức Thánh Cha kêu gọi ngưng chiến tại Congo

ĐTC kêu gọi các phe lâm chiến ở miền Kasai thuộc Cộng hòa dân chủ Congo hãy ngưng chiến để các nhân viên từ thiện có thể đến cứu trợ dân chúng đang kiệt...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày