Mây thẻ: ngôn sứ Ê-li-a

Tiếp kiến chung 7-10-2020: Ki-tô hữu cần lòng can đảm như ngôn sứ Ê-li-a

Tiếp kiến chung 7-10-2020: Ki-tô hữu cần lòng can đảm như ngôn sứ Ê-li-a

Đức Thánh Cha tiếp kiến chung (7.10.2020) Ki-tô hữu cần lòng can đảm như ngôn sứ Ê-li-a Vatican News (7.10.2020) – Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu theo gương ngôn sứ Ê-li-a, kiên trì...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày