Mây thẻ: Nghi thức Tẩm liệm Cha Giuse Phạm Thanh Quang

Nghi thức Tẩm liệm Cha Giuse Phạm Thanh Quangvideo

Nghi thức Tẩm liệm Cha Giuse Phạm Thanh Quang

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25) Nghi thức Tẩm liệm và Thánh lễ Cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR cử hành lúc 10 giờ sáng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày