Mây thẻ: Ngày Thế Giới Người Nghèo

Toàn văn Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ IV

Toàn văn Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ...

Toàn văn Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ IV Vatican News - Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ IV, Đức Thánh Cha Phanxicô mời...
Đức Thánh Chủ sự Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

Bài giảng của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ...

Lúc 10h sáng Chúa Nhật 18 tháng 11, tại Đền Thờ Thánh Phêrô Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ hai với đông đảo các Hồng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày