Mây thẻ: ngân sách Toà Thánh 2019

Công bố bảng quyết toán ngân sách Toà Thánh 2019

Công bố bảng quyết toán ngân sách Toà Thánh 2019

Công bố bảng quyết toán ngân sách Toà Thánh 2019 Vatican News (3.10.2020) – Trưa 1/10, Toà Thánh đã cho công bố bảng quyết toán ngân sách của Toà Thánh năm 2019, theo đó trong...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày