Mây thẻ: ngắm 15

Trực tiếp ngắm 15 sự thương khóvideo

Trực tiếp: Ngắm Rằng – Ngắm về 5 dấu đanh của Chúa Giêsu, Thứ...

Trực tiếp: Ngắm Rằng - Ngắm về 5 dấu đanh của Chúa Giêsu, 9h30 Thứ Sáu Tuần Thánh https://www.youtube.com/watch?v=8uX0DS28fcE Trực tiếp ngắm 15 sự thương khó vào lúc 10 sáng Thứ Hai Tuần Thánh ngày 6-4-2020....

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 2-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 2-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến thứ Hai Tuần 18 Thường niên Luồng Thánh lễ trực tuyến hôm nay được phát bên...